Polonijna Biblioteka Cyfrowa
Konferencja Naukowa
„10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej"
Warszawa, 16-18 listopada 2022


Księga abstraktów

Program Konferencji i Księga abstraktów


Kuźmina Dariusz: Początki i rozwój Polonijnej Biblioteki Cyfrowej

Dariusz Kuźmina: Początki i rozwój Polonijnej Biblioteki Cyfrowej 2012-2022Brzóska Robert: Katyń w prasie Polonii brazylijskiej

Robert Brzóska: Katyń w prasie Polonii brazylijskiejDobrowolski Zdzisław: Kronika

Zdzisław Dobrowolski: Kronika „Ludu” jako źródło informacji
o polonijnym ruchu wydawniczym w BrazyliiFalat Piotr: Obraz życia polskich żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich

Piotr Fałat: Obraz życia polskich żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich
na podstawie „Gazetki Obozowej”Filina Maria: Polskie zbiory w Gruzji

Maria Filina: Polskie zbiory w GruzjiKepinski Alessandra: Towarzystwa Dobroczynne Polonia

Alessandra Kępiński: Historia i współczesność Towarzystwa Dobroczynnego
„Polonia” w Rio de JaneiroKrupa Barbara: Archiwum Zygmunta Haupta

Barbara Krupa: Archiwum Zygmunta Haupta w Kolekcji Zbiorów Specjalnych
na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii: wybrane aspektyReczynska Anna: Źródła do dziejów polskiej grupy etnicznej w Kanadzie

Anna Reczyńska: Tradycyjne i nowe źródła do dziejów polskiej
grupy etnicznej w Kanadzie pod koniec XX w.Jarzynska Katarzyna, Rokicka Renata:  Gazeta Polska w Brazylii 1893-1914

Renata Rokicka, Katarzyna Jarzyńska: Rola i znaczenie „Gazety Polskiej w Brazylii”
dla Polonii brazylijskiej w latach 1893-1914Salmon Monika: Projekt Pologne-France Heritage

Monika Salmon: Projekt Pologne-France Héritage a społeczne
archiwa polonijne w pn. FrancjiŚliwinska Beata: Nieoczywisty potencjal archiwaliów

Beata Śliwińska: Nieoczywisty potencjał archiwaliów
na przykładzie Archiwum Państwowego w OpoluStapor Izabela: Rola repozytoriow cyfrowych w badaniach filologicznych

Izabela Stąpor: Rola repozytoriów cyfrowych w badaniach filologicznych
(na przykładzie słownictwa polonijnego w Brazylii)Walle Elisabeth: Biblioteka cyfrowa Francja-Polska

Elisabeth Walle: Biblioteka cyfrowa Francja-Polska dziś i jutro