SEARCH BROWSE
 


Recommended


1. (2018) Cogito dla Polonii, 1 wydanie.
[img]
2. (1893) Gazeta Polska w Brazylii, 1893 No. '1 (9 lipca). Rok 2 (1).
[img]
3. (1979) Lud. R. 54: No. '1 (9 stycznia 1979).
[img]
4. Suracka-Muchlińska, Maria, Strzelec-Zakrzewska, Nuna, eds. Książka pamiątkowa szkół młodszych ochotniczek. Związek Szkół Młodszych Ochotniczek, Londyn.
[img]
5. (1941) Orzeł Biały : Polska walcząca na Wschodzie = Biełyj Orioł : organ Polskoj Armii w S.S.S.R. R. 1: No. 1 (7 grudnia 1941).
[img]
6. Polska YMCA podczas drugiej wojny światowej. [Foto]
[img]
7. (1943) Parada. R. 1: No. 1 (18 kwietnia 1943).
[img]
8. (1946) Uśmiech : Jednodniówka Szkół Młodszych Ochotniczek 1946 (9 listopada 1946).
[img]
9. (2015) Wiadomości Polskie = Pol'skie Vedmosti, 2015 No. 1 (45). Wiadomości Polskie (45).
[img]
10. (1939) Żołnierz Polski we Francji, 1939 No. 2, 1 listopada. Lille, I (2).
[img]

more more...

Most Popular


1. Gralâ, H., red., Petrovskij, A. L., red., Selickij, A. I., red. (2009) Polâki v Rossii : epohi i sud'by = Polacy w Rosji : epoki i losy. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-904423-06-3
[img]
2. Gralâ, H., red., Petrovskij, A. L., red., Selickij, A. I., red. (2007) Polâki v Rossii : istoriâ i sovremennost' = Polacy w Rosji : dzieje i współczesność. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-8209-0606-0
[img]
3. (2018) Cogito dla Polonii, 1 wydanie.
[img]
4. Selickij, A. I., red. (2003) Polâki v Rossii: XVII-XX vv. : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii Krasnodar, 10-11 iûlâ 2002 g. = Polacy w Rosji: XVII-XX w. : Materiały miedzynarodowej konferencji naukowej Krasnodar, 10-11 lipca 2002 r. Izdat. "Kuban'kino", Krasnodar. ISBN 5-94932-009-3
[img]
5. Skrzypczak, Andrzej, red. (1996) Dziedzictwo kulturowe : informacja, mniejszości etniczne. Wydawnictwo SBP, Warszawa. ISBN 83-85778-56-X
[img]
6. Kowalska, Kamila Natalia (2012) Problemy Polaków skazanych na karę pozbawienia wolności w Ameryce Łacińskiej – na przykładzie badań przeprowadzonych w Chile, Peru i Ekwadorze. Masters thesis, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Katedra Ameryki Łacińskiej.
[img]
7. Gralâ, H., red., Petrovskij, A. L., red., Selickij, A. I., red. (2008) Polâki v Rossii : vehi istorii = Polacy w Rosji : etapy dziejów. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-8209-0635-0
[img]
8. Kuźmina, Dariusz, red. , Pugacewicz, Iwona, red. (2010) Potrzeby informacyjne Polonii. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa. ISBN 9788361464327
[img]
9. Kuźmina, Dariusz, red. , Pugacewicz, Iwona, red. (2011) Patrimoine polonais en France : protection, axes de recherche. Institut d'Information Scientifique et d'Etudes Bibliologiques , Varsovie . ISBN 978-83-931164-4-7
[img]
10. Polskie Pachole: pisemko dla dzieci i młodzieży , R. VIII No. 56. Lens.
[img]

more more...

Periodicals
Statistics


MSZ

more more...

About the Library


Poles Abroad Digital Library was created by the Department of Journalism, Information and Book Studies University of Warsaw and is co-financed from the funds received from the Ministry of Culture and National Heritage and the Ministry of Foreign Affairs within the framework of the project "Cooperation with the Polonia and Poles Abroad" in 2012 and 2014 ". Medioteka is directed by prof. Dariusz Kuźmina who was also the founder of the Medioteka, and administered by dr Zdzisław Dobrowolski.

Ministerstwo Kultury Bractwo Kawalerów Guteberga Ministersto Spraw Zagranicznych Ministry of Science and Higher Education Republic of Poland Senat Rzeczypospolitej Polskiej Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Poles Abroad Digital Library supports OAI-PMH 2.0.

[feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0


WDIB UW  |  Muzeum Polonii  |  Medioteka  |  Library of WDIB UW  |  Digital Libraries Federation  |  eBUW