Wyszukiwanie zaawansowane
 

Polecane


1. (2018) Cogito dla Polonii, 1 wydanie.
[img]
2. (1893) Gazeta Polska w Brazylii, 1893 No. '1 (9 lipca). Rok 2 (1).
[img]
3. (1979) Lud. R. 54: No. '1 (9 stycznia 1979).
[img]
4. Suracka-Muchlińska, Maria, Strzelec-Zakrzewska, Nuna, eds. Książka pamiątkowa szkół młodszych ochotniczek. Związek Szkół Młodszych Ochotniczek, Londyn.
[img]
5. (1941) Orzeł Biały : Polska walcząca na Wschodzie = Biełyj Orioł : organ Polskoj Armii w S.S.S.R. R. 1: No. 1 (7 grudnia 1941).
[img]
6. Polska YMCA podczas drugiej wojny światowej. [Foto]
[img]
7. (1943) Parada. R. 1: No. 1 (18 kwietnia 1943).
[img]
8. (1949) Pod Prąd R. 5 No. '1 /129/ (10 stycznia 1949).
[img]
9. (1946) Uśmiech : Jednodniówka Szkół Młodszych Ochotniczek 1946 (9 listopada 1946).
[img]
10. (2015) Wiadomości Polskie = Pol'skie Vedmosti, 2015 No. 1 (45). Wiadomości Polskie (45).
[img]

więcej więcej...

Najpopularniejsze


1. Gralâ, H., red., Petrovskij, A. L., red., Selickij, A. I., red. (2009) Polâki v Rossii : epohi i sud'by = Polacy w Rosji : epoki i losy. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-904423-06-3
[img]
2. Gralâ, H., red., Petrovskij, A. L., red., Selickij, A. I., red. (2007) Polâki v Rossii : istoriâ i sovremennost' = Polacy w Rosji : dzieje i współczesność. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-8209-0606-0
[img]
3. (2018) Cogito dla Polonii, 1 wydanie.
[img]
4. Selickij, A. I., red. (2003) Polâki v Rossii: XVII-XX vv. : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii Krasnodar, 10-11 iûlâ 2002 g. = Polacy w Rosji: XVII-XX w. : Materiały miedzynarodowej konferencji naukowej Krasnodar, 10-11 lipca 2002 r. Izdat. "Kuban'kino", Krasnodar. ISBN 5-94932-009-3
[img]
5. Skrzypczak, Andrzej, red. (1996) Dziedzictwo kulturowe : informacja, mniejszości etniczne. Wydawnictwo SBP, Warszawa. ISBN 83-85778-56-X
[img]
6. Kowalska, Kamila Natalia (2012) Problemy Polaków skazanych na karę pozbawienia wolności w Ameryce Łacińskiej – na przykładzie badań przeprowadzonych w Chile, Peru i Ekwadorze. Masters thesis, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Katedra Ameryki Łacińskiej.
[img]
7. Gralâ, H., red., Petrovskij, A. L., red., Selickij, A. I., red. (2008) Polâki v Rossii : vehi istorii = Polacy w Rosji : etapy dziejów. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-8209-0635-0
[img]
8. Kuźmina, Dariusz, red. , Pugacewicz, Iwona, red. (2010) Potrzeby informacyjne Polonii. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa. ISBN 9788361464327
[img]
9. Kuźmina, Dariusz, red. , Pugacewicz, Iwona, red. (2011) Patrimoine polonais en France : protection, axes de recherche. Institut d'Information Scientifique et d'Etudes Bibliologiques , Varsovie . ISBN 978-83-931164-4-7
[img]
10. Polskie Pachole: pisemko dla dzieci i młodzieży , R. VIII No. 56. Lens.
[img]

więcej więcej...

StatystykaMSZ

więcej więcej...

O BibliotecePolonijna Biblioteka Cyfrowa została utworzona przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego i jest współfinansowana ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą" w latach 2012 i 2014". Inicjatorem i kuratorem Biblioteki jest prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, a administratorem dr Zdzisław Dobrowolski. Przewodnikiem po Polonijnej Bibliotece Cyfrowej jest Wirtualne Muzeum Polonii.

Ministerstwo Kultury Bractwo Kawalerów Guteberga Ministersto Spraw Zagranicznych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Senat Rzeczypospolitej Polskiej Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA


Polonijna Biblioteka Cyfrowa jest zgodna z protokołem OAI-PMH 2.0.

[feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0


WDIB UW  |  Wirtualne Muzeum Polonii  |  Medioteka  |  Biblioteka WDIB UW  |  Federacja Bibliotek Cyfrowych  |  eBUW