Polonijna Biblioteka Cyfrowa
COGITO DLA POLONII
„Cogito dla Polonii” to e-magazyn dla polonijnej młodzieży w wieku 12–19 lat. Pokazuje ich świat, pasje, inspiracje. Tutaj młodzi, nastoletni polonijni twórcy mogą debiutować, przysyłać swoje teksty. W każdym e-wydaniu publikowane są wywiady, reportaże z życia młodej Polonii. Prezentowane są ciekawe publikacje związane z Polską i Polonią z całego świata, pokazujące, że poza granicami kraju młodzi Polacy kultywują tradycje i pamięć o ojczyźnie, dbają o dziedzictwo narodowe. Tematyka e-wydań dotyczy też inicjatyw szkół polskich oraz stowarzyszeń polonijnych, są też bogate materiały poświęcone nauce języka ojczystego, literatury, historii i kulturze Polski.


„Cogito dla Polonii”„Cogito dla Polonii” jest jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [nazwa autorów oraz nazwa instytucji]. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2024 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.


Zapraszamy na FB: @CogitoDlaPolonii, Instagram:@cogitodlapolonii


Koordynator projektu: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina. Redaktor naczelna: Ola Siewko. Wydawca: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.


Tytuł jest udostępniany bezpłatnie w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej:


Cogito dla Polonii, 2024 wyd. 4.


(2022) Cogito dla Polonii, 2024 wyd. 4.

Cogito dla Polonii, 2024 wyd. 3.


(2022) Cogito dla Polonii, 2024 wyd. 3.

Cogito dla Polonii, 2024 wyd. 2.


(2022) Cogito dla Polonii, 2024 wyd. 2.

Cogito dla Polonii, 2024 wyd. 1.


(2022) Cogito dla Polonii, 2024 wyd. 1.

Cogito dla Polonii, 2023 wyd. 6.


(2022) Cogito dla Polonii, 2023 wyd. 6.

Cogito dla Polonii, 2023 wyd. 5.


(2022) Cogito dla Polonii, 2023 wyd. 5.

Cogito dla Polonii, 2023 wyd. 4.


(2022) Cogito dla Polonii, 2023 wyd. 4.

Cogito dla Polonii, 2023 wyd. 3.


(2022) Cogito dla Polonii, 2023 wyd. 3.

Cogito dla Polonii, 2023 wyd. 2.


(2022) Cogito dla Polonii, 2023 wyd. 2.

Cogito dla Polonii, 2023 wyd. 1.


(2022) Cogito dla Polonii, 2023 wyd. 1.

Cogito dla Polonii, 2022 wyd. 4.


(2022) Cogito dla Polonii, 2022 wyd. 4.

Cogito dla Polonii, 2022 wyd. 3.


(2022) Cogito dla Polonii, 2022 wyd. 3.


(2022) Cogito dla Polonii, 2022 wyd. 2.


(2022) Cogito dla Polonii, 2022 wyd. 1.


(2021) Cogito dla Polonii, 2021 wyd. 4.


(2021) Cogito dla Polonii, 2021 wyd. 3.


(2021) Cogito dla Polonii, 2021 wyd. 2.


(2021) Cogito dla Polonii, 2021 wyd. 1.

Cogito dla Polonii 2020 wyd. 5.

Cogito dla Polonii 2020 wyd. 4.

Cogito dla Polonii 2020 wyd. 3.

Cogito dla Polonii 2020 wyd. 2.

Cogito dla Polonii 2020 wyd. 1.

Cogito dla Polonii 2019 wyd. 12.

Cogito dla Polonii, 2019 wyd. 11.

Cogito dla Polonii 2019 wyd. 10.

Cogito dla Polonii 2019 wyd. 9.

Cogito dla Polonii 2019 wyd. 8.

Cogito dla Polonii, 2019 wyd. 7.

Cogito dla Polonii 2019 wyd. 6.

Cogito dla Polonii 2019 wyd. 5.

Cogito dla Polonii 2019 wyd. 4.

Cogito dla Polonii 2019 wyd. 3.

Cogito dla Polonii 2019 wyd. 2.

Cogito dla Polonii 2019 wyd. 1.

Cogito dla Polonii 2018 wyd. 12.

Cogito dla Polonii 2018 wyd. 11.

Cogito dla Polonii 2018 wyd. 10.

Cogito dla Polonii 2018 wyd. 9.

Cogito dla Polonii 2018 wyd. 8.

Cogito dla Polonii 2018 wyd. 7.

Cogito dla Polonii 2018 wyd. 6.

Cogito dla Polonii 2018 wyd. 5.

Cogito dla Polonii 2018 wyd. 4.

Cogito dla Polonii 2018 wyd. 3.

Cogito dla Polonii 2018 wyd. 2.

Cogito dla Polonii 2018 wyd. 1.