Collections

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 57.

Aprile, Sylvie and Laurent, Maryla and Ponty, Janine (2015) Polonaises aux champs : lettres de femmes immigrées dans les campagnes françaises (1930-1935). Le rocher de Calliope, 7. . Numilog, Paris. ISBN 978-2-9529140-6-2

Askenazy, Szymon and Baliński, Ignacy and Bogusławska, Teresa and Dziewanowski, M.K. and Grabowski, Zbigniew and Kobrzyński, Bolesław and Korzeniowski, Józef and Morcinek, Gustaw and Nowakowski, Zygmunt and Peretiatkowicz, Hanna and Skarżyński, Bolesław and Zimorowic, Szymon (1946) Dziewczyna z Champs-Élysées. Pamiętnik Wędrowca . Londyn.

Bayer, Bolesław, ed. (1906) Katechizm czyli krótki zbiór zasad religii świętej rzymsko-katolickiej do użytku wiernych zamieszkałych w dyecezyach stanowiących Prowincyę Kościelną Południowo-Brazylijską : wydanie urzędowe = Catecismo resumido da doutrina cristã para uso das dioceses da Provincia Ecclesiastica Meridional do Brasil. , Curityba.

Berrier, Marie and Hochart, Jacques (2012) Hommage aux pilotes de chasse polonais de la seconde guerre mondiale. .

Castro Nevares, José María (1939) Polonia. Tall. C. N. Kurjer Polski, Buenos Aires.

Chwałkowski, Mikołaj (1693) Singularia Quaedam Polonica. Joannis Christophori Wildil.

Ciapciak-Riedel, Krystyna Bajki babuni. .

Ciapciak-Riedel, Krystyna (1998) Mi “Pequeña Polonia”. La Segunda Guerra Mundial en los recuerdos de una niña. .

Dacka-Górzyńska, Iwona M. and Górzyński, Sławomir (2023) Nagrobki i inne formy upamiętnienia polskich władców i ich rodzin we Francji od XIV do XVIII wieku. Wydawnictwo DiG, Warszawa. ISBN 978-83-286-0249-6

Dacka-Górzyńska, Iwona M. and Górzyński, Sławomir and Ugniewski, Piotr (2008) Polacy pochowani na cmentarzu w Montrésor = Les Polonais enterrés au cimetière de Montrésor. Poza Krajem . Wydawnictwo DiG, Warszawa. ISBN 9788392431138

Daty, Gabriel (1933) La Constitution Polonaise. Librairie HUFFEL , Colmar.

Dziewanowski, M. K. (1945) Śląsk Opolski. Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu, Rzym.

Fredecensis, (1923) Szymon Kosynier : wielki bohater parański. , Curitiba.

Gralâ, H., red. and Petrovskij, A. L., red. and Selickij, A. I., red. (2009) Polâki v Rossii : epohi i sud'by = Polacy w Rosji : epoki i losy. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-904423-06-3

Gralâ, H., red. and Petrovskij, A. L., red. and Selickij, A. I., red. (2007) Polâki v Rossii : istoriâ i sovremennost' = Polacy w Rosji : dzieje i współczesność. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-8209-0606-0

Gralâ, H., red. and Petrovskij, A. L., red. and Selickij, A. I., red. (2008) Polâki v Rossii : vehi istorii = Polacy w Rosji : etapy dziejów. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-8209-0635-0

Góral, J. (1917) O miłości ojczyzny. Drukiem "Narodu Polskiego" Chicago, Chicago.

Górniak, Stanisław (1924) Racjonalna gospodarka hodowlana w Paranie. Opracowanie specjalne dla kolonistów. Odbito w tłoczni "Świtu", Kurytyba.

Jeziorowski, K. and Zarychta, A. (1924) Książka do czytania dla klasy trzeciej polskich szkół w Brazylji. Nakładem Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół Prywatnych w Brazylji, Kurytyba.

Kamler, Anna and Pietrzkiewicz, Dorota and Seroka, Katarzyna (2018) Polska i świat przez kuchnię : studia o dziedzictwie kulinarnym. , Warszawa.

Krakowiecki, Anatol (1944) Bajki biało-czerwone. Wydawnictwo "W Drodze", Jerozolima.

Kropaczew, Siergiej and Selickij, A. I. (2016) Martirolog poljakov Kubani : repressirovannye v khode "polskojj operacii" NKVD 1937–1938 gg. = Martyrologium Polaków z Kubania : represjonowani w toku "operacji polskiej" NKWD w latach 1937-1938. OOO Poligraf Jug, Majjkop. ISBN 978-5-9908723-3-2

Kuźmina, Dariusz (2004) Jakub Wujek (1541-1597) - pisarz, tłumacz i misjonarz. Seria : Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; t. 71 . Wydaw. SBP, Warszawa.

Kuźmina, Dariusz, red. and Pugacewicz, Iwona, red. (2010) Les Besoins en information de la Polonia. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Varsovie. ISBN 978-83-61464-33-4

Kuźmina, Dariusz, red. and Pugacewicz, Iwona, red. (2011) Patrimoine polonais en France : protection, axes de recherche. Institut d'Information Scientifique et d'Etudes Bibliologiques , Varsovie . ISBN 978-83-931164-4-7

Kuźmina, Dariusz, red. and Pugacewicz, Iwona, red. (2010) Potrzeby informacyjne Polonii. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa. ISBN 9788361464327

Lakomy, Agnieszka (2011) Polska książka na obczyźnie : Niemcy Zachodnie 1945-1950. Wydawnictwo SBP, Warszawa.

Lepecki, M. B. (1931) Na Amazonce i we wschodnim Peru. Biblioteka Iskier, 34 . Książnica - Atlas, Lwów - Warszawa.

Lepecki , M. B. (1930) Opis polskich terenów kolonizacyjnych w Peru. Nakładem Naukowego Instytutu Emigracyjnego, Warszawa.

Lyp, Franciszek (1923) O immunizowaniu zboża. Oświata - Biblioteka . Odbito w tłoczni "Świtu", Kurytyba..

M, (1784) Voyage en Allemagne et en Pologne, commencé en 1776 / par M. de L.S.M.A.S.D.P. Prault, Paris.

Mickiewicz, Adam (1929) Pages Choisies. Editions Des "Amis De La Pologne", Paris.

Oxiński, Tomasz (1932) Peru. Wydawnictwo Wiesława Tomaszewskiego, Warszawa -- Poznań.

Pamiętniki emigrantów, (1939) Pamiętniki emigrantów : Ameryka Południowa = Memoires des emigrants polonais : Amerique du Sud. .

Polska Federacja Syndykatu Wolnego Górników C.F.T.C, (1961) Sprawozdanie z działalności syndykalnej (raport moralny). In: XVI Kongres Polskiej Federacji Górników C.F.T.C.- Lens, dnia 1 Października 1961 r..

Polsko-Amerykański Syndykat Kolonizacyjny, (1930) Gospodarcze i kolonizacyjne stosunki Peru ze specjalnym uwzględnieniem terenów koncesyjnych Polsko-Amerykańskiego Syndykatu Kolonizacyjnego we Lwowie. Nakładem Polsko-Amerykańskiego Syndykatu Kolonizacyjnego , Lwów.

Selickij, A. I. (2008) Polâki na Kubani : istoričeskie očerki = Polacy na Kubaniu : zarysy historyczne. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-8209-0636-7

Selickij, A. I., red. (2003) Polâki v Rossii: XVII-XX vv. : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii Krasnodar, 10-11 iûlâ 2002 g. = Polacy w Rosji: XVII-XX w. : Materiały miedzynarodowej konferencji naukowej Krasnodar, 10-11 lipca 2002 r. Izdat. "Kuban'kino", Krasnodar. ISBN 5-94932-009-3

Seroka, Katarzyna (2017) Biblioteka Polska w Paryżu (1838-1871) : studium bibliologiczne. Grupa Cogito, Warszawa. ISBN 9788385534921

Sieciński, Piotr Echo z Brazylii : utwory wierszem. .

Skarszewski, Wojciech (1776) Prawdziwy Stan Duchowienstwa W Polszcze. Drukarnia Nadworna Jego Królewskiej Mości i Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa.

Skomorowski, Jan (1933) Klimat jako jeden z najważniejszych czynników przy wyborze terenów dla polskiego wychodźtwa zamorskiego. Nakładem Autora. Drukarnia Społeczna, Warszawa.

Skoryna, Jerzy (2005) Polskie ślady w Meksyku. , Miasto Meksyk.

Skrzypczak, Andrzej, red. (1996) Dziedzictwo kulturowe : informacja, mniejszości etniczne. Wydawnictwo SBP, Warszawa. ISBN 83-85778-56-X

Smolana, Krzysztof (1995) Los polacos en Chile = Polacy w Chile. Polska a Świat Iberoamerykański . Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Uniwersytet Warszawski - CESLA, Warszawa. ISBN 8385620214

Stańczewski, Józef (1925) Słownik portugalsko - polski kolonisty polskiego w Brazylii. Wpływ języka portugalskiego na język kolonistów polskich w Brazylii. Wydawnictwa Oświaty (10). Czcionkami Drukarni "Ludu", Kurytyba.

Suracka-Muchlińska, Maria and Strzelec-Zakrzewska, Nuna, eds. Książka pamiątkowa szkół młodszych ochotniczek. Związek Szkół Młodszych Ochotniczek, Londyn.

Szczepaniak, Franciszek (1953) Raport Moralny (sprawozdanie z działalności syndykalnej). In: XII Kongres Polskiej Federacji Górników C.F.T.C. Lens 31 maja 1953 r..

Szczygielski, Andrzej, ed. (1981) Pomnik Katyński. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Australii, Adelaide.

Szmidt, Jadwiga (1998) Biblioteki polskie we współczesnym Londynie. Wydawnictwo SBP, Warszawa. ISBN 83-87629-06-5

Szukiewicz, Wojciech (1916) Kilka słów o pszczelnictwie. Odbitka z "Gazety Polskiej w Brazylii", Kurytyba.

Warchałowski, Kazimierz (1914) Śpiewnik polski : Zbiór pieśni narodowych, dumek i krakowiaków. Nakładem i drukiem Ksiągarni Polskiej Kazimierza Warchałowskiego, Kurytyba.

Wargowski, Władysław (oprac.) (1941) Z polskiej niwy : Zbiór pieśni polskich. , Tel-Aviv.

Wańkowicz, M. (1938) In a Polish field-hospital in 1918. .

Wójcik, Władysław (1928) Bezdomne. Obrazek sceniczny jednoaktowy z czasów wojny światowej w Polsce dla Teatrzyków Dziecięcych. Wydawnictwa T-wa Kultury Teatralnej w Brazylii. Odbito w drukarni "Świtu"., Curitiba - Paraná.

Żeromski, Stefan O żołnierzu tułaczu. Księgarnia Polska w Paryżu, Paryż.

Żurek, Adam (2023) Związki dynastyczne pomiędzy dawną Polską a dawną Rzeszą – miejsca pamięci na obszarze dzisiejszych Niemiec i Austrii. Wydawnictwo DiG, Warszawa. ISBN 978-83-286-0250-2