Kumpel dla Polonii, 2024 wyd. 1

(2024) Kumpel dla Polonii, 2024 wyd. 1.

[img]

KumpelDlaPolonii_1_2024.pdf

Otwórz/Open (13MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=2356
Item Type: Periodical
Comments: E-magazyn dla dzieci polonijnych z całego świata. Koordynator projektu: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina. Redaktor naczelna: Agnieszka Wyganowska. Wydawca: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. „Kumpel dla Polonii” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2024 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
Keywords: Cogito dla Polonii ; E-magazyn ; Młodzież polonijna ; Agnieszka Wyganowska ; Dariusz Kuźmina ; Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
Collection: Journals > Kumpel dla Polonii > 2024