Polonijna Biblioteka Cyfrowa
Głos Katolicki

Polska Misja Katolicka we Francji wydawała w latach 1959-2019 tygodnik „Głos Katolicki = La Voix Catholique”, opatrzony kolejnymi podtytułami: tygodnik wychodźstwa, tygodnik polskiej emigracji i tygodnik polski za granicą. "Głos Katolicki" był kontynuacją "Polski Wiernej" (1945-1959) - najstarszego polskojęzycznego czasopisma ukazujące się we Francji po II wojnie światowej. Aktualnie jednak, głównie ze względów finansowych, "Głos" nie ukazuje się już drukiem, a jedynym stałym źródłem informacji dla Polonii zamieszkującej we Francji stał się portal internetowy ifrancja. „Głos Katolicki” poświęcony był przede wszystkim kwestiom religijnym i społecznym. Podejmował też na swoich łamach tematy związane z prześladowaniami politycznymi w PRL oraz omawiał złożone relacje francusko-polskie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.