Głos Katolicki
Narodowiec

"Narodowiec" został założony przez Michała Kwiatkowskiego w 1909 r. w Westfalii i ukazywał się jako dziennik w nakładzie 40 000 egz. W 1927 roku, gdy założyciel pisma wyjechał do Francji, redakcja pisma została reaktywowana w Lens. Pismo było przede wszystkim skierowane do Polaków pracujących w kopalniach północnej Francji. Założyciel pisma w okresie międzywojennym był posłem Sejmu I kadencji - członkiem klubu parlamentarnego Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy. Czasopismo ukazywało się do 1989 roku. Pod względem zawartości stanowi cenne źródło do pogłębionych badań nad działalnością Polaków - zarówno w Niemczech, jak i we Francji. "Narodowiec" był jednym z najdłużej wydawanych dzienników dla środowisk polonijnych na świecie.