Kumpel dla Polonii, 2020 wyd. 4

(2020) Kumpel dla Polonii, 2020 wyd. 4.

[img]

KDP_4_2020.pdf

Otwórz/Open (10MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=2356
Item Type: Periodical
Comments: „Kumpel dla Polonii” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. E-magazyn dla młodzieży polonijnej z całego świata. Redaktor: Agnieszka Wyganowska. Koordynator projektu: Dariusz Kuźmina. Wydawca: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.
Keywords: Cogito dla Polonii ; E-magazyn ; Młodzież polonijna ; Agnieszka Wyganowska ; Dariusz Kuźmina
Collection: Journals > Kumpel dla Polonii > 2020