Głos Polski : Organ Związku Polaków w Argentynie = La Voz de Polonia : Semanario de la Unión de los Polacos en la República Argentina R. 28: No. 2190 ( 3 de Marzo de 1950 = 3 marca 1950)

(1950) Głos Polski : Organ Związku Polaków w Argentynie = La Voz de Polonia : Semanario de la Unión de los Polacos en la República Argentina R. 28: No. 2190 ( 3 de Marzo de 1950 = 3 marca 1950).

[img]

GlosPolski_1950_2190.pdf

Otwórz/Open (7MB)
Item Type: Periodical
Comments: Tygodnik wydawany w Buenos Aires. Na stronie tytułowej błędnie podana data 3 de Mayo de 1950. Winno być 3 de Marzo de 1950
Keywords: Głos Polski ; La Voz de Polonia ; Prasa ; Argentyna ; Argentina ; Buenos Aires
Collection: Journals > Głos Polski > 1950