Póki My Żyjemy 2022 No. 03-04 (76-77)

(2022) Póki My Żyjemy 2022 No. 03-04 (76-77).

[img]

PókiMy_2022_03-04.pdf

Otwórz/Open (17MB)
Item Type: Periodical
Comments: Organ prasowy Związku Polaków w Armenii „Polonia”. Kwartalnik „Póki My Żyjemy” jest finansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Wydanie w jęz. polskim i ormiańskim.
Keywords: Czasopismo polonijne ; Polonia ; Armenia
Collection: Journals > Póki My Żyjemy (Armenia) > 2022