Magazyn Kurier Wileński 2023 No. 24 (70) 17-23 czerwca

(2023) Magazyn Kurier Wileński 2023 No. 24 (70) 17-23 czerwca.

[img]

MK 24.pdf

Otwórz/Open (3MB)
Internet Address : https://kurierwilenski.lt/
Item Type: Periodical
Comments: Wydanie Wydanie piątkowo-niedzielne „Kuriera Wileńskiego” : polskiej gazety codziennej na Litwie. Redaktor: Robert Mickiewicz. Magazyn Kurier Wileński ma własną numerację, a numeracja czasopisma głównego podana jest w nawiasie. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą” i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, a także fundacji ORLEN i PKO.
Keywords: Polonia ; Czasopismo polonijne ; Magazyn Kurier Wileński ; Kurier Wileński ; Polacy za granicą ; Litwa ; Wilno ; Robert Mickiewicz
Collection: Journals > Magazyn Kurier Wileński > 2023