Razem Młodzi Przyjaciele, R. 61 maj-sierpień 2023

(2023) Razem Młodzi Przyjaciele, R. 61 maj-sierpień 2023.

[img]

RMP_MAJ_SIERPIEŃ_2023.pdf

Otwórz/Open (6MB)
Item Type: Periodical
Comments: Wydaje Polska Macierz Szkolna w Londynie. Polska Macierz Szkolna wydaje również pismo dla dzieci „Dziatwa” Projekt jest finansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Keywords: Prasa polonijna ; Wielka Brytania ; Londyn ; Polska Macierz Szkolna
Collection: Journals > Razem Młodzi Przyjaciele > 2023