Polonia Węgierska, 2023 No. 326-327

(2023) Polonia Węgierska, 2023 No. 326-327.

[img]

polonia węgierska 326-227.pdf

Otwórz/Open (6MB)
Item Type: Periodical
Comments: Miesięcznik Węgierskiej Polonii = A Magyarországi Lengyelek Havilapja. Pismo Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego z kwartalnym dodatkiem "Głos Polonii" = Az Országos Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Lapja A "Głos Polonii" Negyedévi Melléklettel. Redaktor: Monika Wróbel-Fąfrowicz. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt realizowany w każdym miesiącu ze środków budżetu centralnego Węgier.
Keywords: Prasa polonijna ; Polonia ; Prasa ; Węgry ; Monika Wróbel-Fąfrowicz
Collection: Journals > Polonia Węgierska > 2023