Tęcza Żytomierszczyzny No. 3 (50) 2023

(2023) Tęcza Żytomierszczyzny No. 3 (50) 2023.

[img]

Tęcza_2023_3.pdf

Otwórz/Open (30MB)
Item Type: Periodical
Comments: Kwartalnik mniejszości polskiej na Ukrainie wydawany w Żytomierzu. Wydawca: Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie. Redaktor: Wiktoria Laskowska-Szczur. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Projekt "Polskie Media na Ukrainie 2023-2024" realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Keywords: Prasa polonijna ; Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie ; Ukraina ; Wiktoria Laskowska-Szczur
Collection: Journals > Tęcza Żytomierszczyzny > 2023