Sygn. '2.085-086. [Pismo Pawła Osikowskiego do Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Paryż 25.07.2010]. [Inc.:] W związku z bardzo trudnym stanem, w jakim znajduje się wciąż .,Głos Katolicki”, mam obowiązek przedstawić poniższe uwagi, prosząc o zapoznanie się z nimi w celu znalezienia najlepszego wyjścia z sytuacji.

(2010) Sygn. '2.085-086. [Pismo Pawła Osikowskiego do Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Paryż 25.07.2010]. [Inc.:] W związku z bardzo trudnym stanem, w jakim znajduje się wciąż .,Głos Katolicki”, mam obowiązek przedstawić poniższe uwagi, prosząc o zapoznanie się z nimi w celu znalezienia najlepszego wyjścia z sytuacji. .

[img]

0002_VC Analizy sytuacji bieżącej i szkice strategii rozwoju 2003 2012 085_086.pdf

Otwórz/Open (65kB)
Internet Address : http://mission-catholique-polonaise.pl/

From the collection:

Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Item Type: Archive
Comments: Pismo, w którym red. Paweł Osikowski informuje Stanisława Jeża, Rektora PMK we Francji o złej sytuacji finansowej "Głosu Katolickiego" i jej przyczynach oraz zwraca się z prośbą o podjęcie działań.
Keywords: Polska Misja Katolicka ; Francja ; Paryż ; Głos Katolicki ; La Voix Catholique ; Paweł Osikowski ; Stanisław Jeż
Collection: Archives > Archives of the Polish Catholic Mission in France > Zespół 46. Archiwum "Głosu Katolickiego" > 02 VC. Analizy sytuacji bieżącej i szkice strategii rozwoju 2003-2012