36

36. .

[img]
Photo
36-10030-10166.jpg

Otwórz/Open (268kB)

From the collection:

Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Item Type: Archive
Comments: Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce przyczyniło się bezpośrednio do wyrażanie wsparcia dla Polaków przez obywateli Francji, w trudnych pierwszych dniach i kolejnych latach po wprowadzeniu ograniczeń praw obywatelskich. Dziennik „La Croix” 19 grudnia 1981 r. zaproponował czytelnikom napisanie listów do prymasa Polski Józefa Glempa potępiających przemiany jakie dokonały się 13 grudnia tego samego roku. W zespole archiwalnym Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu pod numerem 36 zachowały się oryginalne listy od Francuzów jak również podpisane przez nich ogłoszenie o wsparciu dla Polski. Korespondencja nie została wysłana do adresata ze względu na ograniczenia polityczne. Zgromadzone źródła epistolarne liczą około 10 000 listów wraz z kopertami. Autorami listów do Prymasa są duchowni, świeccy jak i dzieci, których autorskie listy pełne są bardzo ładnych rysunków.
Collection: Archives > French letters to cardinal Józef Glemp from the period of martial law > 36-10030-10166