Wyznania św. Augustyna [3]

Turek, Waldemar (2010) Wyznania św. Augustyna [3]. [Audio]

[img] Audio
Romans.mp3

Otwórz/Open (4MB)
[img] Audio
Wolność zbiega.mp3

Otwórz/Open (4MB)
[img] Audio
Światowe ambicje.mp3

Otwórz/Open (4MB)
[img] Audio
Umiłowanie mądrości.mp3

Otwórz/Open (4MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=1581

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Św. Augustyn ; Wyznania
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns