Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [5]

Turek, Waldemar (2008) Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [5]. [Audio]

[img] Audio
Pierwszy list do Tesaloniczan.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Drugi list do Tesaloniczan.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Początki chrześcijaństwa w Efezie.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Wystąpienie Demetriusza.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
List do Filipian.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Pierwszy list do Koryntian.mp3

Otwórz/Open (8MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=1581

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Św. Paweł ; Pierwszy list do Tesaloniczan ; Drugi list do Tesaloniczan ; Efez ; Demetriusz ; List do Filipian ; Pierwszy list do Koryntian
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns