Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [4]

Turek, Waldemar (2008) Wędrówka śladami św. Pawła Apostoła [4]. [Audio]

[img] Audio
Druga podróż misyjna.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Pobyt w Filippi.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Pobyt w Tesalonice.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Pobyt w Berei.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Pobyt w Atenach.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Mowa na Areopagu.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Pobyt w Koryncie.mp3

Otwórz/Open (9MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=1581

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Św. Paweł ; Podróże św. Pawła ; Pobyt w Filippi ; Pobyt w Tesalonice ; Pobyt w Berei ; Pobyt w Atenach ; Pobyt w Koryncie ; Mowa na Areopagu
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns