Nie mamy zbawienia w słowach

Królikowski, Janusz (2003) Nie mamy zbawienia w słowach. [Audio]

[img] Audio
Nie mamy zbawienia w słowach.mp3

Otwórz/Open (3MB)
Internet Address : http://pbc.uw.edu.pl/view/divisions/OK.html

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Św. Bazyli Wielki ; Św. Augustyn ; Św. Paweł ; Św. Grzegorz z Nazjanzu; Słowo ; Wiara ; Rzeczywistość ; Zbawienie
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns > Wisdom of the Fathers of the Church