Aż po krańce świata [13-17]

Danilewicz, Andrzej (2003) Aż po krańce świata [13-17]. [Audio]

[img] Audio
13 Średniowieczne misje orężne.mp3

Otwórz/Open (12MB)
[img] Audio
14 Misje nestorianskie.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
15 Święci Cyryl i Metody.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
16 Chrystianizacja Polski.mp3

Otwórz/Open (12MB)
[img] Audio
17 Misje wsród Skandynawów.mp3

Otwórz/Open (13MB)
Internet Address : http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=2514

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Misje średniowieczne ; Misje nestoriańskie ; Święci Cyryl i Metody ; Chrystianizacja Polski ; Misje wsrod Skandynawów
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns