Święty tygodnia (Polikarp-Sebastian)

Nocoń, Arkadiusz (2008) Święty tygodnia (Polikarp-Sebastian). [Audio]

[img] Audio
Polikarp.mp3

Otwórz/Open (7MB)
[img] Audio
Rafał Kalinowski .mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Rajmund z Penyafort.mp3

Otwórz/Open (5MB)
[img] Audio
Rita z Cascii.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Romuald opat.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Sebastian od Objawienia.mp3

Otwórz/Open (10MB)
Internet Address : https://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=3266

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Święci ; Polikarp ; Rafał Kalinowski ; Rajmund z Penyafort ; Rita z Cascii ; Romuald, opat ; Sebastian od Objawienia
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns