Święty tygodnia (Filip-Franciszek)

Nocoń, Arkadiusz (2008) Święty tygodnia (Filip-Franciszek). [Audio]

[img] Audio
Filip Nereusz.mp3

Otwórz/Open (10MB)
[img] Audio
Florian.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Franciszek Ksawery.mp3

Otwórz/Open (6MB)
[img] Audio
Franciszek Salezy.mp3

Otwórz/Open (8MB)
[img] Audio
Franciszek z Asyzu.mp3

Otwórz/Open (10MB)
Internet Address : https://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=3266

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Święci ; Filip Nereusz ; Florian ; Franciszek Ksawery ; Franciszek Salezy ; Franciszek z Asyżu
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns