Święty tygodnia (Agata-Andrzej)

Nocoń, Arkadiusz (2008) Święty tygodnia (Agata-Andrzej). [Audio]

[img] Audio
Nocon_Agata.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Agnieszka.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Albert Chmielowski.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Alfons Maria Liguori.mp3

Otwórz/Open (11MB)
[img] Audio
Alojzy Orione.mp3

Otwórz/Open (9MB)
[img] Audio
Andrzej Apostol .mp3

Otwórz/Open (7MB)
[img] Audio
Andrzej Bobola.mp3

Otwórz/Open (10MB)
Internet Address : https://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=3266

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Święci ; Agata ; Agnieszka ; Albert Chmielowski ; Alfons Maria Liguori ; Alojzy Orione ; Andrzej Apostoł ; Andrzej Bobola
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns