Świadkowie wiary : kardynał Henry Newman

Kostyło, Piotr (1994) Świadkowie wiary : kardynał Henry Newman. [Audio]

[img] Audio
Rubryki_041.mp3

Otwórz/Open (75MB)
Internet Address : https://www.vaticannews.va/pl.html

From the collection:

Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Item Type: Audio
Comments: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Działalność Upowszechniająca Naukę” realizuje grant „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego” – 751/P-DUN/2019. Pracuje nad nim zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Adamowskiego i prof. dr hab. Dariusza Kuźminy.
Keywords: Piotr Kostyło, SJ ; Kardynał Henry Newman ; Rubryki
Collection: Archives > Archive of the Polish Section of the Radio Vaticana > Columns