Ks. Władysław Węglarz

[Klasztory w X-XI w.]

Fundatorzy klasztorów i ich wymagania. Ideał mnicha w X-XI w.
Data emisji: 1992.03.17
Czas trwania: 5’05”

[Reformy gregoriańskie w kościele w X-XI w]

Św. Romuald – założyciel zakonu kamedułów.
Data emisji: 1992.03.24
Czas trwania: 5’22”

[Życie Św. Brunona z Kolonii]

Reguły zakonne Kartuzów.
Data emisji: 1992.03.31
Czas trwania: 5’34”

[Ruch kluniacki]

Ruch kluniacki początkiem reform życia zakonnego. Św. Robert z Molesme – założyciel zakonu cystersów.
Data emisji: 1992.04.07
Czas trwania: 5’51”

[Przemiany społeczne, kulturowe i religijne w Europie w XI-XIII w.]

Data emisji: 1992.04.14
Czas trwania: 5’12”